Tính toán xử lý nền đắp trên đất yếu

0
136
Đánh giá bài viết

Bảng tính toán xử lý nền đắp trên đất yếu

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File
Tải File    Hướng dẫn tải File

– Chỉ tiêu cơ lý của đất nền       
          
Tên lớpLoại đâtCác chỉ tiêu 
hg =Cu  ji  
  CuvsCu(UU)Ccu(CU)jju(UU)jcu(CU)
  (m)(T/m3)(T/m2)(T/m2)(T/m2)(®é)(®é)(®é)
Nền đắp  1,800,00003030,0030
Lớp số 1Thay =c¸t11,800,00003030,0030
Lớp số 2SÐt pha DM41,813,004,291,0513,581,369,86
Líp sè 3Bïn sÐt61,692,201,540,576,350,5013,1
Lớp số 4Bïn sÐt61,743,701,60,576,70,5013,5
Lớp số 5SÐt pha DC61,914,804,852,4918,560,4018
          
          
T. b×nh 231,793,312,831,1311,911,9116,97
          
Tªn lípeoCCECvCrsp   
   (T/m2)(cm2/s) T/m2   
          
 0,65        
NÒn ®¾p0,6500,0003000,001E+0200   
Líp sè11,0000,389750,001,1E-030,0797,8   
Líp sè 21,390,446400,009,3E-040,13614,1   
Líp sè 31,250,446400,009,3E-040,13617,5   
Líp sè 40,8070,210900,001,1E-030,03828,1   
Líp sè 5         
         
 1,1010,355704,3 0,095    
T. b×nh         

Để báo link hỏng các bạn giúp mình gửi thông tin Tại đâyĐể báo link hỏng các bạn giúp mình gửi thông tin Tại đây