Bảng Excel tính toán thép sàn

0
765
Đánh giá bài viết

Chia sẻ file bảng excel tính toán thép sàn

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File
Tải File    Hướng dẫn tải File

SÔ ÑOÀ
TÍNH
Vật liệu sử dụngF £ 8F ³ 10TÍNH TOAÙN THEÙP SAØN BAÛN KEÂ
Bê tôngB15Cốt thépAIAII
 R b (MPa)8,5 R s (MPa)225280
Hướng dẫn R bt (MPa)0,75 R sc (MPa)225280(Theo TCXDVN 5574-2012)
 E b (MPa)23000 E s (MPa)210000210000KS: Leâ Vaên Huøng
(BK-HCM)
 trong0,782 x R0,6730,650
 g b0,9 một R0,4460,439
  bảng excel tính toán thép sàn 
SÔ ÑOÀ
TÍNH
Vật liệu sử dụngF £ 8F ³ 10   
Bê tôngB15Cốt thépAIAII   
 R b (MPa)8,5 R s (MPa)225280   
Hướng dẫn R bt (MPa)0,75 R sc (MPa)225280   
 E b (MPa)23000 E s (MPa)2100002100002  
 trong0,782 x R0,6730,650   
 g b0,9 một R0,4460,439   
TầngTên
ô
sàn
Sơ đồ
tính
Kích thướcTải trọngChiều dàyTỷ số
L1/L2
Hệ số
moment
Chốc lát
L 1L 2gphmộth 0
mmdaN / m 2daN / m 2cmcmcmdaN.m / m
1S193,004,00387,6200,081,56,51,33đến 1 =0,021 M1=177,45
2,15,9a 2 =0,012 M 2 =123,81
1,56,5b 1 =0,047 M I =-334,46
1,56,5b 2 =0,027 M II =-189,21
Bạn có thể xem thêm một số bài sau:
  1. Tính toán và kiểm tra móng đơn

 

Để báo link hỏng các bạn giúp mình gửi thông tin Tại đâyĐể báo link hỏng các bạn giúp mình gửi thông tin Tại đây