DMCA

0

Thông báo DMCA

Vì trang có nhiều thành viên đăng bài nên nếu tài liệu có bản quyền của bạn đã được đăng trên Xaydungplus.com hoặc nếu các liên kết đến tài liệu có bản quyền của bạn được trả lại thông qua công cụ tìm kiếm của chúng tôi và bạn muốn xóa tài liệu này, bạn phải cung cấp thông tin bằng văn bản chi tiết thông tin được liệt kê trong phần sau. Chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên liên hệ với luật sư để được hỗ trợ pháp lý về vấn đề này.

Gửi thông báo vi phạm bằng văn bản đến địa chỉ sau và thông báo email đến địa chỉ bên dưới.

tailieuxaydung69@gmail.com

Vui lòng cho phép 2-4 tuần làm việc để trả lời email. Lưu ý rằng gửi email khiếu nại của bạn cho các bên khác như Nhà cung cấp dịch vụ Internet của chúng tôi sẽ không giải quyết yêu cầu của bạn và có thể dẫn đến phản hồi chậm do khiếu nại không được gửi đúng.

  

Leave A Reply

Your email address will not be published.