Tính toán và kiểm tra móng đơn

0
934
Đánh giá bài viết

Chia sẻ tài liệu tính toán và kiểm tra móng đơn

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File
Tải File    Hướng dẫn tải File

 

TÍNH TOÁN KIỂM TRA MÓNG ĐƠN

 (TCVN 9362:2012; TCVN 5574:2012)
Móng:Tính Móng M1Vị trí:     
          

1. Các thông số hình học

   
 
   
 Kích thước móng:Lx =3500mm    
   Ly =3500mm    
   Hm =1000mm    
   H1 =600mm    
 Kích thước cổ cột:Cx =220mm    
   Cy =220mm    
 Vật liệu sử dụng:Bê tông:B20     
   Cốt thép:A-II     
 Chiều dày đệm cát:Hdc =3500mm    
 (Các đặc trưng của đệm cát xem mục Số liệu địa chất)    
          

2. Số liệu địa chất:

       
 STTTên lớp đấtĐộ sâu zgjCE
     (m)(kN/m3)(°)(kN/m2)(kN/m2)
 1Lớp 1  2,0018,010,018,08650,0
 2Lớp 2  4,0018,010,018,08650,0
 3Lớp 3  6,0018,010,018,08650,0
 4Lớp 4  8,0018,010,018,08650,0
 5Lớp 5  10,0018,010,018,08650,0
 6Lớp 6  12,0018,010,018,08650,0
 7Lớp 7  14,0018,010,018,08650,0
 8Lớp 8  16,0018,010,018,08650,0
 9Lớp 9  18,0018,010,018,08650,0
 10Lớp 10  20,0018,010,018,08650,0
 11Lớp 11  22,0018,010,018,08650,0
 12Lớp 12  24,0018,010,018,08650,0
 13Đệm cát   18,035,00,035000,0
          

3. Sức chịu tải của nền đất

      
Sức chịu tải của nền đất được xác định theo Mục 4.6.9 TCVN 9362:2012, như sau:  
 R = m1 * m2 / ktc * (A * b * gII + B * h * g’II + D * cII)    
Trong đó:        
 m1 – hệ số làm việc của nền đất; m1 =1,1    
 m2 – hệ số làm việc của kết cấu; m2 =1,0    
 ktc – hệ số độ tin cậy;  ktc =1,0    
 A, B, D – các hệ số phụ thuộc vào góc ma sát trong của nền đất ở dưới đáy móng tính toán. 
 b, h – cạnh bé của đáy móng, và chiều sâu chôn móng.    
 gII, cII – góc ma sát trong và lực dính của lớp đất dưới đáy móng.   
   tính toán và kiểm tra móng đơn       

 

Để báo link hỏng các bạn giúp mình gửi thông tin Tại đâyĐể báo link hỏng các bạn giúp mình gửi thông tin Tại đây