Nhập liệu như thế nào đối với mã hiệu đơn giá có đơn vị tính là 10m

Hướng dẫn nhập liệu như thế nào đối với mã hiệu đơn giá có đơn vị tính là 10m

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File
Tải File    Hướng dẫn tải File

  • Cẩm nang lập dự toán

Định mức dự toán công trình phần xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, khảo sát … công bố theo công văn số 1776/BXD-VP1777/BXD-VP1778/BXD-VP1779/BXD-VP có đơn vị tính như sau: bộ, cây, cột, m, m2, m3, tấn,…Hầu hết các mã hiệu định mức được công bố có đơn vị tính là 1m, 1m2, 1m3, 1tấn, …. Tuy nhiên cũng có những mã hiệu định mức được công bố có đơn vị tính là 100m, 100m2, 100m3,…

Các đơn vị tư vấn, các chuyên gia lập dự toán đã làm việc nhiều với bộ định mức dự toán xây dựng công trình, đơn giá của nhà nước đều không quá khó khăn khi xử lý những mã hiệu đơn giá có đơn vị tính 100m, 100m2 và 100m3, tuy nhiên với những người mới làm quen với việc lập dự toán đơn giá xây dựng công trình, đặc biệt là các chủ thầu xây dựng đã quen với việc xây dựng nhà dân không cần áp dụng bộ định mức của nhà nước, khi chuyển sang lập dự toán hay dự thầu các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đều gặp khó khăn với những mã hiệu định mức có đơn vị tính 100m, 100m2 và 100m3.
Hình sau đây minh họa mã hiệu định mức AK.11110 – Lợp mái ngói 22v/m2, chiều cao <= 4m có đơn vị tính là100m2.

Comments are closed.