Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh

Tài liệu học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh:

Phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File
Tải File    Hướng dẫn tải File

Nội dung tài liệu

Phần mềm dự toán là công cụ hỗ trợ không thể thiếu đối với người lập dự toán chuyên nghiệp, phần mềm giúp người lập dự toán xác định dự toán chi phí xây dựng công trình nhanh và chính xác nhất.

Tuy nhiên, nếu quá phụ thuộc vào phần mềm dự toán trong khi chưa nắm rõ bản chất của phương pháp lập dự toán mà người lập đang chọn cũng có hạn chế.

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách lập dự toán bằng phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình. Không sử dụng đơn giá XDCB của địa phương ban hành hoặc công bố để lập dự toán như cách truyền thống. Chỉ cần sử dụng hệ thống định mức dự toán xây dựng của công trình và các yếu tố chi phí có liên quan theo giá thị trường.

Phân tích định mức dự toán xây dựng công trình, áp giá vật liệu, áp giá nhân công và giá máy thi công để xác định đơn giá xây dựng công trình.

Phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình trên cơ sở hệ thống định mức dự toán xây dựng của công trình, và các yếu tố chi phí có liên quan theo giá thị trường.

Cơ sở lập đơn giá xây dựng công trình:

  1. Danh mục các công tác xây dựng của công trình cần lập đơn giá;
  2. Định mức dự toán xây dựng theo danh mục cần lập đơn giá;
  3. Giá vật liệu (chưa bao gồm thuế GTGT) đến hiện trường công trình;
  4. Giá nhân công của công trình;
  5. Giá ca máy và thiết bị thi công của công trình (hoặc giá thuê máy và thiết bị thi công);

Comments are closed.