Hồ sơ mời thầu

Chia sẻ tài liệu Hồ sơ mời thầu

Chia sẻ với anh em Tài liệu Hồ sơ mời thầu . Anh em cùng tham khảo. 

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải Xuống (Báo Link Hỏng)

Tải Xuống     Link dự phòng  
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

      Sưu tầm:

Đăng ký Kênh Youtube để cập nhật theo dõi các video hướng dẫn sử dụng phần mềm và bản vẽ xây dựng: Youtube  

Tham khảo thêm nhiều bài viết hay khác nữa tại Nhóm Tài liệu, bảng tính xây dựng và theo dõi Page FaceBook để cập nhật nhiều bài viết hay nhé! Truy cập Nhóm

TỪ NGỮ VIẾT TẮT..

THÔNG BÁO MỜI THẦU..

Phần thứ nhất 

CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU.. 

Chương I- YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU..
  1. TỔNG QUÁT.. 
  2. CHUẨN BỊ HỒ SƠ DỰ THẦU.. 
  3. NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU..
  4. MỞ THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU.. 

Chương II- BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU..
Chương III- TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VÀ NỘI DUNG XÁC ĐỊNH GIÁ ĐÁNH GIÁ.
Chương IV- BIỂU MẪU DỰ THẦU.

Mẫu số 1ĐƠN DỰ THẦU.

Mẫu số 2.GIẤY ỦY QUYỀN..

Mẫu số 3. THỎA THUẬN LIÊN DANH.

Mẫu số 4. BẢNG KÊ KHAI MÁY MÓC, THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU.. 

Mẫu số 5. BẢNG KÊ KHAI DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM KIỂM TRA  TẠI HIỆN TRƯỜNG THI CÔNG.. 

Mẫu số 6.PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ..

Mẫu số 7A.DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT..

Mẫu số 7B..BẢN KÊ KHAI NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA CÁN BỘ CHỦ CHỐT..

Mẫu số 8A..BIỂU TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU..

Mẫu số 8B..BIỂU CHI TIẾT GIÁ DỰ THẦU (1)

Mẫu số 9. PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ DỰ THẦU (1)

Mẫu số 10. BẢNG TÍNH GIÁ VẬT LIỆU TRONG ĐƠN GIÁ DỰ THẦU.. 

Mẫu số 11. HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN CỦA NHÀ THẦU..

Mẫu số 12. HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1)

Mẫu số 13. TÓM TẮT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THẦU..

Mẫu số 14. KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU.. 

Mẫu số 15. BẢO LÃNH DỰ THẦU..

Phần thứ hai YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP.. 

Chương V- GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU.. 
Chương VI – BẢNG TIÊN LƯỢNG.. 
Chương VII – YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN.. 
Chương VIII – YÊU CẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT..
Chương IX – CÁC BẢN VẼ..

Phần thứ ba.YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG..

Chương X- ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG.. 

Chương XI- ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG.. 

Chương XII-  MẪU HỢP ĐỒNG.. 

Mẫu số 16. HỢP ĐỒNG..

Mẫu số 17. BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG..

Mẫu số 18. BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG..

hồ sơ mời thầu

Bạn có thể tham khảo thêm:

  1. Chuyên đề lựa chọn nhà thầu
  2. Phương pháp lập hồ sơ dự thầu

 

 

Comments are closed.