Bảng tính toán thiết kế tổ hợp hàn

0
424
Đánh giá bài viết

File excel bảng tính toán thiết kế tổ hợp hàn

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File

Tải File    Hướng dẫn tải File

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ DẦM TỔ HỢP HÀN
1- VẬT LIỆU :      
 
   
 
 Cường độ thép chịu kéo tính toán:R =2100kG/cm2 
 Môđun đàn hồi: E =2060000kG/cm2 
 Cường độ thép chịu cắt tính toán:Rc =1200kG/cm2 
 Cường độ tính toán của l/k hàn:Rgt =1600kG/cm2 
    King =1800kG/cm2 
 H/s chiều sâu n/c của đường hànbh =0,7  
    bt =1  
 Hệ số điều kiện làm việc:g =1  
2- NỘI LỰC TÍNH TOÁN DẦM:    
 Mômen tại tiết diện tính toán:M =37,4Tm    
 Lực cắt tại tiết diện tính toán:Q =14,16T    
3- CHỌN TIẾT DIỆN DẦM:        
 – Xác định chiều cao hd của dầm:      
    
 
   
 
     
         
 Trong đó:         
  
 
        
    =0,5557m    
           
  hmax : chiều cao lớn nhất của dầm được xác định từ yêu cầu sử dụng cho trong nhiệm vụ thiết 
   kế, chính là khoảng cách từ mặt trên đến mặt dưới của sàn công tác. 
  ntb: hệ số vượt tải trung bình.ntb = 1,2   
  [F / l]: độ võng giới hạn cho phép.[f / l] = 0,0025   
  l:Chiều dài nhịp tính toán của dầml =7,85m  
 Chọn :hd =0,582m      
 – Xác định chiều dày dd bản bụng tối thiểu của dầm:    
 Chọn:hb =0,55m      
  db =0,012m      
 Kết luận:Chiều dày bụng hợp lý      
 – Xác định bề rộng cánh bc dầm:      

Các bạn có thể xem thêm một số tài liệu khác:

Để báo link hỏng các bạn giúp mình gửi thông tin Tại đâyĐể báo link hỏng các bạn giúp mình gửi thông tin Tại đây