Bảng tính toán thiết kế tổ hợp hàn

0
368

File excel bảng tính toán thiết kế tổ hợp hàn

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File

Tải File    Hướng dẫn tải File

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ DẦM TỔ HỢP HÀN
1- VẬT LIỆU :            
 
     
 
  Cường độ thép chịu kéo tính toán: R = 2100 kG/cm2  
  Môđun đàn hồi:   E = 2060000 kG/cm2  
  Cường độ thép chịu cắt tính toán: Rc = 1200 kG/cm2  
  Cường độ tính toán của l/k hàn: Rgt = 1600 kG/cm2  
        King = 1800 kG/cm2  
  H/s chiều sâu n/c của đường hàn bh = 0,7    
        bt = 1    
  Hệ số điều kiện làm việc: g = 1    
2- NỘI LỰC TÍNH TOÁN DẦM:        
  Mômen tại tiết diện tính toán: M = 37,4 Tm        
  Lực cắt tại tiết diện tính toán: Q = 14,16 T        
3- CHỌN TIẾT DIỆN DẦM:                
  – Xác định chiều cao hd của dầm:            
       
 
     
 
         
                 
  Trong đó:                  
   
 
               
        = 0,5557 m        
                     
    hmax :  chiều cao lớn nhất của dầm được xác định từ yêu cầu sử dụng cho trong nhiệm vụ thiết 
      kế, chính là khoảng cách từ mặt trên đến mặt dưới của sàn công tác.  
    ntb:  hệ số vượt tải trung bình. ntb =  1,2      
    [F / l]:  độ võng giới hạn cho phép. [f / l] =  0,0025      
    l: Chiều dài nhịp tính toán của dầm l = 7,85 m    
  Chọn : hd = 0,582 m            
  – Xác định chiều dày dd bản bụng tối thiểu của dầm:        
  Chọn: hb = 0,55 m            
    db = 0,012 m            
  Kết luận: Chiều dày bụng hợp lý            
  – Xác định bề rộng cánh bc dầm:            

Các bạn có thể xem thêm một số tài liệu khác:

Để báo link hỏng các bạn giúp mình gửi thông tin Tại đâyĐể báo link hỏng các bạn giúp mình gửi thông tin Tại đây