Bài giảng AutoCad 2007

Chia sẻ File Bài giảng AutoCad 2007

 Tải File    Hướng dẫn tải File

Giới thiệu qua về bài giảng AutoCad 2007

Nội dung

CHƯƠNG I: LÀM QUEN VỚI AUTOCAD.. 
 1. Giới thiệu chung về autocad. 
 2. Các thao tác cơ bản. 
 3. Cách lệnh về file. 
 4. Các hệ tọa độ trong Autocad. 
 5. Các phương pháp truy bắt điểm. 

CHƯƠNG II: CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN.. 
 1. Lệnh vẽ đường thẳng Line (L). 
 2. Lệnh vẽ đường tròn Circle (C) 
 3. Lệnh vẽ cung tròn Arc (A). 
 4. Lệnh vẽ đường đa tuyến Pline(PL). 
 5. Lệnh vẽ đa giác đều Polygon (POL). 
 6. Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang (REC). 

Chú ý: Để vẽ lại hình chữ nhật như bình thường thì ta vào lệnh vừa vẽ và chọn thông số về 0.VII. Lệnh vẽ Ellipse (EL). 

 1. Lệnh vẽ Ellipse (EL).
 2. Vẽ đường Spline (SPL).
 3. Lệnh vẽ điểm Point (PO).
CHƯƠNG III. CÁC LỆNH CHỈNH SỬA ĐỐI TƯỢNG.. 
 1. Chia đối tượng thành nhiều phần Divide (DIV).
 2. Lệnh xoá đối tượng Erase (E).
 3. Lệnh phục hồi đối tượng vừa xoá OOPS. 
 4. Lệnh huỷ bỏ đối tượng vừa thực hiện Undo (U).
 5. Lệnh tái tạo lại màn hình vẽ hay làm tươi đối tượng Redraw (RE) or viewres. 
 6. Lệnh tạo đối tượng song song với đối tượng cho trước offset (O). 
 7. Lệnh cắt xén đối tượng Trim (TR). 
 8. Lệnh kéo dài đối tượng Extend.
 9. Lệnh xén một phần đối tượng giữa 2 điểm chọn Break (BR).
 10. Lệnh thay đổi chiều dài đối tượng Lengthen (LEN). 
 11. Lệnh vát mép các cạnh Chamfer (CHA). 
 12. Lệnh vuốt 2 đối tượng Fillet (F). 
 13. Lệnh di chuyển đối tượng Move (M). 
 14. Lệnh sao chép đối tượng Copy(CO) 
 15. Lệnh xoay đối tượng xung quanh một điểm Rotate (RO). 
 16.  Lệnh thu phóng đối tượng theo tỷ lệ scale(SC). 
 17. Lệnh đối xứng qua trục Mirror (MI). 
 18.  Lệnh rời và kéo giãn đối tượng Stretch (S). 
 19.  Lệnh sao chép đối tượng theo dãy Array (-AR hoặc AR) 
CHƯƠNG IV: LÀM VIỆC VỚI LAYER.. 
 1. Tạo lớp mới Lệnh Layer (LA). 
CHƯƠNG V : LÀM VIỆC VỚI BLOCK.. 
 1. Lệnh tạo khối block. 
 2. Lệnh chèn block vào bản vẽ. 
 3. Lệnh phá vỡ Block. 
CHƯƠNG VI: GHI KÍCH THƯỚC VÀ VẬT LIỆU.. 
 1. Tạo các kiểu kích thước. 
 2. Các lệnh ghi kích thước thẳng. 
 3. Các lệnh ghi kích thước hướng tâm.. 
 4. Lệnh ghi kích thước khác. 
 5.  Lệnh hiệu chỉnh kích thước. 
 6. Lệnh ghi dung sai TOLERANCE (TOL).
 7. Vẽ ký hiệu vật liệu.
CHƯƠNGVII: NHẬP VÀ CHỈNH SỬA VĂN BẢN, IN BẢN VẼ.. 
 1. Trình tự nhập và hiệu chỉnh văn bản. 
 2. In bản vẽ. 

 

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File

Tải File    Hướng dẫn tải File

Comments are closed.