Thiết Kế Công Trình Bằng Phần Mềm Safe 12

0
148

Thiết kế công trình bằng phần mềm Safe

 

Nội dung sách bao gồm:

 1. Lời mở đầu

 2. Chương 1: Làm quen với safe version 12

  1. Khởi động chương trình phần mềm safe
  2. Cửa sổ chính của chương trình safe
  3. Đóng chương trình safe
  4. Lưu file dữ liệu
  5. Mở file dữ liệu
  6. Xuất file sang các định dạng khác
  7. Nhập file dữ liệu từ những định dạng khác
  8. Lưu file dạng video
  9. In hình ảnh của kết cấu
  10. In kết quả thành file
  11. Bảng chức năng các biểu tượng
 3. Chương 2: Những chú thích cho các menu

  1. Trình đơn tập tin
  2. Menu Chỉnh sửa
  3. ………
  4. ………
 4. Chương 3: Những công cụ hỗ trợ tạo mô hình

 5. Chương 4: Khai báo những đặc trưng cho kết cấu

 6. CHương 5: Định nghĩa các loại tải trọng và tổ hợp

Tác giả: Nguyễn Khánh Hùng – Nguyễn Hồng Ân – Nguyễn Ngọc Phúc

Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 

Để tải giáo trình các bạn chọn nút Tải File

Tải File   Hướng dẫn tải File