Giáo trình bài giảng Sap2000

Gửi tới các bạn Giáo trình bài giảng sap2000

 

Giới thiệu giáo trình bài giảng sap2000

Chương 1: Giới thiệu Sap2000.

I. Giới thiệu
II. Khả năng và một số khái niệm cần biết trong Sap2000
III. Cài đặt Sap2000
IV. Giao diện Sap2000

Chương 2: Tạo sơ đồ hình học

 1. Tạo đường lưới (Grid line)
 2. Tạo đối tượng Frames
 3. Tạo đối tượng Shell
 4. Gán Joint
 5.  ReShape
 6. Xóa đối tượng
 7. Copy và dán
 8. Di chuyển
 9. Replicate
 10. Divide Frame:
 11. Join Frame. Nối Frame
 12. Mesh Shell:
 13. Disconnect.
 14. Connect.
 15. Show Duplicates:
 16. Change label:
 17. New Label:

Chương 3: Tạo sơ đồ kết cấu

 

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File

Tải File    Hướng dẫn tải File

Comments are closed.