Giáo trình học Revit Architecture 1

Chia sẻ tới các bạn Giáo trình học Revit Architecture phần 1

 Tải File    Hướng dẫn tải File

Giới thiệu qua về giáo trình:

Nội dung 

Giới thiệu
Chương 1: Mô hình công trình được gán thông tin
Bài: Mô hình công trình được gán thông tin (BIM)
Tổng quan
Khái quát về mô hình công thình được gán thông tin
Khái quát tính liên kết hai chiều

Chương 2: Những điều cơ bản về Revit Architecture
Bài: Khảo sát giao diện người sử dụng
Tổng quan
Giao diện người sử dụng của Revit Architecture
Bài: Cách sử dụng các thành phần của Revit và các chủng loại
Tông quan

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File

Tải File    Hướng dẫn tải File

Comments are closed.