Ô tô máy kéo và xe chuyên dụng – Nguyễn Ngọc Quế

Tài liệu Ô tô máy kéo và xe chuyên dụng – Nguyễn Ngọc Quế

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File

Tải File    Hướng dẫn tải File

CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM VỀ ÔTÔ MÁY KÉO VÀ XE CHUYÊN DỤNG 

1.1. Khái niệm chung về ôtô máy kéo và xe chuyên dụng ………………………………………
1.2. Các bộ phận chính trên ôtô máy kéo …………………………………………………………….
1.3. Bố trí các bộ phận chính trên ôtô máy kéo …………………………………………………….
1.4. Mômen, tỷ số truyền và hiệu suất của hệ thống truyền lực ……………………………….

CHƯƠNG II: LY HỢP

2.1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại ly hợp ………………………………………………………..
2.2. Ly hợp ma sát ………………………………………………………………………………………….
2.3. Ly hợp thủy lực ……………………………………………………………………………………….
2.4. Ly hợp ñiện từ …………………………………………………………………………………………

CHƯƠNG III: HỘP SỐ

3.1. Khái niệm chung ………………………………………………………………………………………
3.2. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại hộp số …………………………………………………………
3.3. Cấu tạo của hộp số chính cơ học (HSC) ………………………………………………………..
3.4. Hộp phân phối của ôtô máy kéo (HPP) …………………………………………………………
3.5. Hộp số dùng hai mạch công suất cho các bánh chủ động …………………………………
3.6. Truyền ñộng thủy lực và hộp số thủy-cơ ……………………………………………………….
3.7. Truyền lực thủy tĩnh hay hộp số thủy tĩnh (TLTT) …………………………………………
3.8. Truyền lực vô cấp hay còn gọi là hộp số vô cấp (HSVC) …………………………………

CHƯƠNG IV: CACĐĂNG VÀ KHỚP NỐI

4.1. Khái niệm………………………………………………………………………………………………..
4.2. Yêu cầu và phân loại …………………………………………………………………………………
4.3. Nguyên lý cấu tạo và làm việc của truyền lực cacđăng…………………………………….
4.4. Cacđăng dùng cho trục thu công suất của máy kéo …………………………………………
4.5. Khớp nối …………………………………………………………………………………………………

CHƯƠNG V: CẦU CHỦ ĐỘNG

5.1. Khái niệm về cầu chủ ñộng và các bộ phận chính trong cầu chủ ñộng………………..
5.2. Truyền lực chính (TLC)……………………………………………………………………………..
5.3. Vi sai………………………………………………………………………………………………………
5.4 . Truyền lực cuối cùng ……………………………………………………………………………….
5.5. Cầu trước chủ ñộng …………………………………………………………………………………..

CHƯƠNG VI: HỆ THỐNG DI ĐỘNG VÀ CƠ CẤU TREO CỦA ÔTÔ MÁY KÉO

6.1. Khái niệm chung ………………………………………………………………………………………
6.3. Hệ thống di ñộng của máy kéo bánh và ôtô……………………………………………………
6.4. Hệ thống treo hai bánh xe trước …………………………………………………………………..
6.5. Hệ thống treo cầu sau ………………………………………………………………………………..
6.6. Hệ thống treo ñiều khiển ñiện tử ………………………………………………………………….
6.7. Hệ thống di ñộng của máy kéo xích và xe chuyên dụng …………………………………..
6.8. Bộ phận treo của máy kéo xích ……………………………………………………………………

CHƯƠNG VII: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MÁY KÉO VÀ ÔTÔ

7.1. Hệ thống lái máy kéo bánh và ôtô………………………………………………………………..
7.2. Cấu tạo và làm việc của hệ thống lái cơ học…………………………………………………..
7.3. Hệ thống lái với trợ lực lái………………………………………………………………………….
7.4. ðiều khiển ñiện tử hệ thống lái có trợ lực lái …………………………………………………
7.5. Hệ thống quay vòng của máy kéo xích …………………………………………………………
7.6. Hệ thống phanh máy kéo bánh và ôtô
7.7. Hệ thống ñiều khiển phanh ñiện tử (ABS) …………………………………………………….
7.8. Hệ thống chống trượt quay (ABS/ASR)………………………………………………………..

CHƯƠNG VIII: TRANG BỊ LÀM VIỆC TRÊN ÔTÔ MÁY KÉO VÀ XE CHUYÊN DỤNG

8.1. Hệ thống thủy lực ……………………………………………………………………………………..
8.2. Các bộ phận chính của hệ thống thủy lực ………………………………………………………
8.2.1. Bơm và môtơ thủy lực …………………………………………………………………………….
8.2.2. Cấu tạo bơm và môtơ thủy tĩnh kiểu pittông ………………………………………………
8.3. Xylanh thủy lực và ñộng cơ lắc …………………………………………………………………..
8.4. Các van thủy lực……………………………………………………………………………………….
8.5. Tích áp thủy lực……………………………………………………………………………………….. 
8.5.1. Khái niệm chung ……………………………………………………………………………………
8.5.2. Phân loại tích áp thủy lực…………………………………………………………………………
8.6. Các phần tử kết nối……………………………………………………………………………………
8.6.1. Ống cứng và ống mềm…………………………………………………………………………….
8.6.2. Nối ống cứng và nối ống mềm ………………………………………………………………….
8.7. Hệ thống thủy lực hoàn thiện trên máy kéo và xe chuyên dụng …………………………
8.8. Trục thu công suất (ô tô máy kéo)…………………………………………………………………………………….
8.8.1. Nhiệm vụ và phân loại …………………………………………………………………………….
8.8.2. Cấu tạo trục thu công suất………………………………………………………………………..

CHƯƠNG IX: XE CHUYÊN DỤNG.

9.1. Khái niệm chung về xe chuyên dụng ……………………………………………………… 
9.1.1. Khái niệm và phân loại ………………………………………………………………………
9.1.2. Yêu cầu chung ñối với xe chuyên dụng………………………………………………… 
9.2. Xe chuyên dụng dùng ñể vận chuyển……………………………………………………… 
9.2.1. ðặc ñiểm chung của xe vận chuyển chuyên dụng ………………………………….. 
9.2.2. Ô tô máy kéo………………………………………………………………………..
9.2.3. Ôtô tự ñổ và ôtô có rơmoóc ………………………………………………………………
9.2.4. Xe chở ñường ống xây dựng ……………………………………………………………….
9.2.5. Xe chở côngtenơ………………………………………………………………………………. 
9.2.6. Xe chở hàng nặng …………………………………………………………………………….
9.2.7. Xe vận chuyển bêtông ………………………………………………………………………. 
9.2.8.Tính toán lực kéo cho xe chuyên dụng dùng ñể vận chuyển ……………………… 
9.3. Xe chuyên dụng dùng ñể bốc xúc hàng hóa ……………………………………………..
9.3.1. Xe nâng hàng……………………………………………………………………………………
9.3.2. Xe xúc lật ……………………………………………………………………………………….. 
9.3.3. Cần trục tự hành ……………………………………………………………………………….
9. 4. Các xe chuyên dụng dùng ñể làm ñất …………………………………………………….. 
9.4.1. Máy đào đất (ô tô máy kéo)…………………………………………………………………………………….. 
9.4.2. Máy ñào chuyển ñất………………………………………………………………………….. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………..

Comments are closed.