Một số câu hội thoại tiếng anh

Tài liệu Một số câu hội thoại tiếng anh

 

0t1.3. PRACTICE CONVERSATION :

Đàm thoại thông dụng :
MAKING A PHONE CALL
Gọi điện
Albert : hello ?
Bob : good morning.Is Albert there ?
Bob : Al ! This is Bob. What are you doing ?
Albert : Bob ! I’m sleeping. What time is it ?
Bob : It’s 8:00 a.m, time to rise and shine.
Albert : 8:00 a.m ? Huh ! Oh no, I’ll be late for work !
8 giờ sáng rồi hả ? Ôi thôi, tôi sẽ đi làm trễ mất !
Bob : No! No! No! No! Today is Sunday.You don’t have to work today.
Albert : Oh, Saturday ! That’s right. No work today. Oh, that’s good.
Bob : Hey, are you free today ?
Albert : well, today is Saturday. Yeah, I’m free.
Bob : Would you like to do something together today ?
Albert : That sounds good. What do you want to do ?
Bob : I don’t know. What do you want to do ?
Albert : I don’t know, either. Why don’t you come to my house and we’ll think of something?
Bob : Okey, I’ll be there in about an hour.
Albert : Okey, see you later.
Bob : See you , Al.

TRANLATE INTO VIETNAMESE

Albert : Alô ?
Bob : Xin chào.Albert có ở đó không à ?
Albert : this is Al.
Bob : Al ! Bob đây. Bạn đang làm gì vậy ?
Albert : Bob đó à ! Tôi đang ngủ. Mấy giờ rồi ?
Bob : 8 giờ sáng rồi, đã đến giờ thức dậy rồi.
Albert : 8 giờ sáng rồi hả ? Ôi thôi, tôi sẽ đi làm trễ mất !
Bob : Không! Không! Không đâu! Không sao! Hôm nay là thứ Bảy. Hôm nay ban không phải đi
làm mà !

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File

Tải File    Hướng dẫn tải File

Comments are closed.