Hoàn thiện công nghệ chế tạo và đưa vào sử dụng cần trục chân đế 120T

Tài liệu Hoàn thiện công nghệ chế tạo và đưa vào sử dụng cần trục chân đế 120T

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File
Tải File    Hướng dẫn tải File

Giới thiệu nội dung tài liệu 

MỤC LỤC

Mở đầu

Chương 1: Nội dung và phương án triển khai dự án

 1. Chọn dạng cần trục
 2. Xây dựng những chỉ tiêu chất lượng sản phẩm cơ bản của cần trục
 3. Xây dụng những chỉ dẫn công nghệ chế tạo kết cấu thép

Chương 2: Chế tạo kết cấu thép cần trục

 1. Các kiểu mối hàn dùng trong kết cấu
 2. Các quy trình lắp ráp và hàn chế tạo các kết cấu cần trục thép

Chương 3: Lắp đặt cần trục

 1. Sử dụng cần chính của cần trục để làm tó cẩu
 2. Nguyên tắc lắp đặt chung
 3. Trình tự lắp đặt

Chương 4: Quy trình hướng dẫn sử dụng và quy trình an toàn cần trục

 1. Quy trình vận hành
 2. Lắp đặt thiết bị bảo vệ
 3. Cách vận hành cần trục
 4. Quy trình chỗng bão
 5. Phòng ngừa điện giật

Cương 5: Kết luận và kiến nghị

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Comments are closed.