Giáo trình học AutoCad 2007

Chia sẻ giáo trình học AutoCad 2007

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File

Tải File    Hướng dẫn tải File
 

Mục lục

I. Mở đầu Giới thiệu chung

1. AutoCAD trong hệ thống các phần mềm đồ hoạ và văn phòng
2. Những khả năng chính của AutoCad
3. Làm quen sơ bộ với AutoCad
4. Chức năng một số phím đặc biệt
5. Các quy ước

II. Các lệnh về File

1. Tạo File bản vẽ mới
2. L-u File bản vẽ
3. Mở bản vẽ có sẵn
4. Đóng bản vẽ
5. Thoát khỏi AutoCad

III. Hệ toạ độ và các ph-ơng thức truy bắt điểm

1. Hệ toạ độ sử dụng trong AutoCad
2. Các ph-ơng pháp nhập toạ độ
3. Các ph-ơng thức truy bắt điểm đối t-ợng (Objects Snap )
4. Lệnh Osnap (OS) gán chế độ chuy bắt điểm th-ờng trú ( giáo trình học autocad 2007 )
5. Lệnh vẽ đ-ờng thẳng Line ( với các ph-ơng pháp nhập toạ độ)
6. Lệnh vẽ đ-ờng tròn Circle ( với các ph-ơng pháp nhập toạ độ )

IV. Các thiết lập bản vẽ cơ bản

1. Giới hạn không gian vẽ – Lệnh LIMITS
2. Thu không gian đã đ-ợc giới hạn vào trong màn hình – Lệnh ZOOM
3. Lệnh đẩy bản vẽ Pan
4. Đơn vị đo bản vẽ
5. Lệnh Snap, lệnh Grid, lệnh Ortho
6. Lệnh Mvsetup tạo khung bản vẽ

V. Các Lệnh vẽ cơ bản

1. Lệnh vẽ đ-ờng thẳng Line (L) ( đã học ở trên )
2. Lệnh vẽ đ-ờng tròn Circle (C) ( đã học ở trên )
3. Lệnh vẽ cung tròn Arc (A )
4. Lệnh vẽ đ-ờng đa tuyến Pline (PL) : đ-ờng có bề rộng nét
5. Lệnh vẽ đa giác đều Polygon (POL)
6. Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang (REC)
7. Lệnh vẽ Elip Ellipse (EL)
8. Lệnh vẽ đ-ờng Spline (SPL) lệnh vẽ các đ-ờng cong
9. Lệnh Mline vẽ đ-ờng // và MlStyle và MLedit
10. Lệnh vẽ điểm Point (PO)
11. Lệnh định kiểu điểm Ddptype
12. Lệnh chia đối t-ợng thành nhiều đoạn bằng nhau Divide (DIV)
13. Lệnh chia đối t-ợng ra các đoạn có chiều dài bằng nhau Measure (ME)

VI. Các lệnh hiệu chỉnh căn bản

1. Lệnh xóa đối t-ợng Erase (E)
2. Lệnh phục hồi đối t-ợng bị xoá Oops
3. Lệnh huỷ bỏ lệnh vừa thực hiện Undo (U)
4. Lệnh phục hồi đối t-ợng vừa Undo là Redo ( giáo trình học autocad 2007 )

Bạn có thể xem tham khảo thêm:

  1. Giới thiệu và giáo trình AutoCAD
  2. Giáo trình Autocad pro (Dương Đức Cảnh)
  3. Giáo trình AutoCad nâng cao

Comments are closed.