400 Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng – Kiến Trúc – Cầu Đường (Past 2)

400 Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng

Để nối tiếp 400 Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Ở Phần 1 ở bài này tôi xin cung cấp cho các bạn thêm 100 thuật ngữ tiếng anh tra cứu chuyên ngành xây dựng – kiến trúc- cầu đường phần 2.

 Mời các bạn theo dõi bài viết.

101 bê tông trọng lượng bình thường

cốt thép thường (không dự ứng lực)

102 bê tông không sét bê tông cứng (bê tông có độ sụt=0).
103 tải chéo góc nghiêng tải trọng xiên, tải trọng lệch
104 thép tấm bằng thép cán
105 bê tông ngoài bê tông trong ván khuôn.
106 vận hành tải trọng làm việc.
107 tải tối ưu tải trọng tối ưu
108 bê tông kết cấu thông thường bê tông trọng lượng thông thường.
109 tải dao động tải (trọng) dao động
110 các tầng hầm bên ngoài cửa sổ buồng công trình phụ
111 tổng thể chiều sâu của thành viên chiều cao toàn bộ của cấu kiện.
112 trùng lặp nối chồng
113 bê tông cốt thép bê tông có quá nhiều cốt thép.
114 dầm gỗ dầm tấm, dầm panen
115 dầm hình parabol dầm dạng parabôn.
116 dầm song song dầm song song
117 lan can thanh nằm ngang song song của rào chắn bảo vệ trên cầu (tay vịn lan cancầu).
118 Tải một phần tải trọng từng phần
119 -sự nén từng phần kéo căng cốt thép từng phần.
120 khối hàng tải trọng có ích
121 tải đỉnh tải trọng cao điểm.
122 đầu neo hình trụ đục lỗ đầu neo hình trụ có khoan lỗ.
123 nước hoa thơm tinh dầu hương liệu
124 chu vi thanh chu vi thanh cốt thép.
125 tải định kỳ tải trọng tuần hoàn.
126 tải vĩnh viễn tải trọng không đổi; tải trọng thường xuyên.
127 bê tông thấm bê tông không thấm
128 tải chấp nhận tải trọng cho phép.
129 tải phantom tải trọng giả
130 đáy tầng cao độ chân cọc.
131 móng cọc móng cọc
132 cọc giày /paɪl ʃuː/, phần bọc thép gia cố mũi cọc.
133 thanh đồng bằng thép trơn.
134 bê tông phẳng bê tông không cốt thép, bê tông thường.
135 Bê tông phẳng, không bê tông cốt thép bê tông không cốt thép.
136 dầm bằng phẳng dầm khối.
137 đồng bằng tròn thanh cốt thép tròn trơn.
138 dầm máy bay dầm phẳng.
139 nền tảng ván /plæŋk ˈplæt.fɔːm/, (board platform) sàn lát ván.
140 thạch cao /ˈplɑː.stər/, thạch cao.
141 bê tông trát tường bê tông thạch cao.
142 bê tông nhựa bê tông dẻo.
143 đĩa /pleɪt/, thép bản.
144 tấm mang gối bản thép
145 dầm tấm dầm phẳng, dầm tấm.
146 tải trọng tải anôt.
147 tấm thép /pleɪt stiːl/, thép bản.
148 nền lan can /ˈplæt.fɔːm ˈreɪ.lɪŋ/, lan can/tay vịn sàn (bảo hộ lao động).
149 thợ ống nước (plummet) dây dọi, quả dọi (bằng chì).
150 ván ép /ˈplaɪ.wʊd/, gỗ dán (ván khuôn)
151 điểm tải tải trọng tập trung
152 dầm ngựa dầm phụ
153 bê tông nghèo bê tông nghèo, bê tông gày
154 độ xốp /pɔːˈrɒs.ə.ti/, độ xốp rỗng (của bê tông).
155 bê tông xi măng portland bê tông xi măng pooclan
156 xi măng portland, bê tông portland bê tông ximăng.
157 bê tông sau căng bê tông ứng lực sau
158 bê tông dự ứng lực bê tông ứng lực sau.
159 sự áp lực (apres betonage) phương pháp kéo căng sau khi đổ bê tông.
160 bê tông đúc sẵn bê tông đúc sẵn.
161 đúc bê tông đúc sẵn cọc bê tông đúc sẵn
162 sân precasting xưởng đúc sẵn kết cấu bê tông.
163 bê tông đúc sẵn bê tông đúc sẵn.
164 bê tông prepact bê tông đúc từng khối riêng
165 tải áp lực tải trọng nén.
166 bê tông dự ứng lực bê tông cốt thép dự ứng lực
167 cọc bê tông dự ứng lực cọc bê tông cốt thép dự ứng lực
168 dầm dự ứng lực dầm dự ứng lực
169 giường ứng suất bệ kéo căng cốt thép dự ứng lực
170 căng thẳng theo giai đoạn kéo căng cốt thép theo từng giai đoạn
171 thép ứng suất thép dự ứng suất.
172 thép ứng suất, dây cáp cốt thép dự ứng lực
173 căng lưới teel cáp thép dự ứng lực.
174 thời gian trước thời điểm kéo căng cốt thép.
175 NULL (avant betonage) phương pháp kéo căng trước khi đổ bê tông.
176 chùm in (máy tính) chùm tia in
177 vật chứng tải trọng thử.
178 bảo vệ chống ăn mòn /prəˈtek.ʃən əˈɡenst kəˈrəʊ.ʒən/, bảo vệ cốt thép chống rỉ.
179 lớp phủ bảo vệ bê tông lớp bê tông bảo hộ.
180 tải pulsating tải trọng mạch động
181 bê tông bọt bê tông đá bọt
182 bơm bê tông bê tông bơm.
183 bơm bê tông bê tông bơm
184 đặt trong trường hợp gia cố đặt vào trong khung cốt thép.
185 cây gổ ngắn (putlock) thanh giàn giáo, thanh gióng.
186 rung động bê tông bê tông dẻo.
187 bê tông chất lượng bê tông chất lượng cao
188 tải trọng tải trọng tĩnh
189 kệ lại đầu chờ xây
190 tải trọng tải trọng dao động
191 tải xuyên tâm tải trọng hướng kính.
192 chùm vô tuyến (-frequency) chùm tần số vô tuyến điện.
193 lan can /ˈreɪ.lɪŋ/, lan can trên cầu.
194 tải lan can tải trọng lan can
195 bê tông đúc bê tông đầm
196 tải trọng định mức tải trọng danh nghĩa
197 tỷ lệ gia cố áp lực không đàn hồi tỷ lệ hàm lượng cốt thép thườngtrong mặt cắt
198 tỷ lệ thép ứng suất trước tỷ lệ hàm lượng cốt thép dự ứng lực
199 Bê tông trộn sẵn bê tông trộn sẵn
200 số hồi phục /ˌriːˈbaʊnd ˈnʌm.bər/, số bật nảy trên súng thử bê tông

 

Comments are closed.