Tính toán sàn Bê tông cốt thép

Tính toán sàn Bê tông cốt thép (TCXDVN 356:2005-Phương Pháp TTGH)

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File
Tải File Tải File dự phòng   Hướng dẫn tải File

 

tính toán sàn bê tông cốt thép​

1. Nhiệm Vụ:                         
2. Kích Thước- Hệ số:
  -Nhịp tính toán theo phương cạnh ngắn: L1 = 7,4   (m)    
  -Nhịp tính toán theo phương cạnh dài: L2 = 9,4   (m)    
  -Tỉ số các cạnh: L2/L1 = 1,27          
  -Chiều dày sàn: Hs = 300   (mm)  
  -Chiều dày lớp đệm: a0 = 25   (mm)  
  -Chiều cao làm việc của tiết diện: H0 = 275   (mm)  
  – Hệ số tính mômen(Tra bảng): b1 = 0,0474          
    b2 = 0,0294          
    a1 = 0,0208          
    a2 = 0,0129          
  (a0 – Khoảng cách từ mép chịu kéo của tiết diện đến trọng tâm cốt thép chịu kéo)
3. Vật Liệu:                        
  -Bê tông: Rb = 1300   (T/m2)
  -Cốt thép: Rs = 28000   (T/m2)
  -Hệ số hạn chế chiều cao vùng nén:  xR = 0,609          
    aR = 0,423          
4. Tải Trọng:  tính toán sàn bê tông cốt thép           
  -Tĩnh tải: g   = 0,94   (T/m2)
  -Hoạt tải: p   = 0,6   (T/m2)

Sưu tầm:

Bạn có thể xem tham khảo thêm:

Comments are closed.