Thiết kế với VB và VBA trong môi trường Autocad

Thiết kế với VB và VBA trong môi trường Autocad

Chia sẻ với các bạn Tài liệu Cơ sở lập trình tự động hóa tính toán, thiết kế với VB và VBA trong môi trường Autocad. Các bạn cùng tham khảo

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File

Tải Xuống     Link dự phòng  
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào?

   

Thiết kế với VB và VBA trong môi trường Autocad

 

Giới thiệu qua về sách: Thiết kế với VB và VBA

Chương 1: VB & VBA ngôn ngữ lập trình tự động hóa thiết kế trong môi trường AutoCad
Chương 2: Tổng quan về VBA trong môi trường AutoCad
  1. Khái niêm VBA
  2. Các lệnh AutoCad với VBA
  3. Trình soạn thảo Visual Bassic
  4. Các kiểu đối tượng của AutoCad
Chương 3:Toán tử và biểu thức
  1. Các toán tử đại số của VBA
  2. Toán tử so sánh
  3. Toán tử logic
  4. Sự ưu tiên toán tử
  5. Các hám toán học của VBA
  6. Làm việc với các biểu thức Ngày tháng
  7. Làm việc với các biểu thức chuỗi
Chương 4: Cấu trúc chương trình
  1. Làm việc với biến
  2. Làm việc với hằng
  3. Cấu trúc chọn
  4. Cấu trúc lặp
  5. Thao tác và xử lý dữ liệu
Chương 5: Quản lý môi trường CAD
  1. Khởi tạo, mở, ghi và đóng bản vẽ
  2. .
  3. .

Tham khảo thêm nhiều bài viết hay khác nữa tại trang XayDungPlus.com nhé!

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng XayDungPlus.com. Chúc các bạn thành công trên mọi lĩnh vực!

Comments are closed.