Sổ tay giám sát Vật liệu xây dựng

Sổ tay giám sát vật liệu xây dựng

 Chia sẻ với các bạn cuốn Sổ tay giám sát Vật liệu xây dựng. Các bạn cùng tham khảoSổ tay giám sát Vật liệu xây dựng

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải Xuống (Báo Link Hỏng)

Tải Xuống     Link dự phòng  
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

   

Lời nói đầu

Chương I: Nguyên tắc chung để giám sát

1.1.Yêu cầu của ng-ời thiết kế
1.2.Tiêu chuẩn, quy phạm, tài liệu kỹ thuật
1.3.Yêu cầu riêng của chủ đầu tư

Chương II.:Giám sát chất l-ợng bê tông nặng thông th-ờng (mác C10-40)

2.1.Các khái niệm cơ bản
2.2.Yêu cầu của thiết kế
2.3.Các tiêu chuẩn Việt nam về vật liệu bê tông
2.4.Trình tự và nội dung giám sát
2.4.1.Kiểm tra chất l-ợng vật liệu tr-ớc khi thi công
2.4.1.1.Kiểm tra vật liệu chế tạo bê tông
2.4.1.2.Kiểm tra thành phần bê tông thí nghiệm
2.4.2.Giám sát thi công
2.4.2.1.Giám sát trộn hỗn hợp bê tông
2.4.2.2.Giám sát vận chuyển hỗn hợp bê tông
2.4.2.3.Giám sát đổ, đầm bê tông kết cấu
2.4.2.4.Giám sát bảo d-ỡng bê tông
2.4.2.5.Giám sát thí nghiệm thử độ sụt, lấy mẫu thử c-ờng độ
2.4.2.6Chấp nhận bê tông đã đổ
2.5.Nghiệm thu

Chương III. Bê tông đặc biệt

3.1.Bê tông c-ờng độ cao (C50-80)
3.1.1.Kiểm tra tr-ớc khi thi công
3.1.2.Giám sát thi công
3.2.Bê tông chịu uốn
3.2.1.Kiểm tra tr-ớc khi thi công
3.2.2.Giám sát thi công
3.3.Bê tông chống thấm n-ớc
3.3.1.Kiểm tra vật liệu tr-ớc khi thi công
3.3.2.Giám sát thi công
3.4.Bê tông bơm
3.4.1.Kiểm tra vật liệu tr-ớc khi thi công
3.4.2.Giám sát thi công
3.5.Bê tông kéo dài thời gian ninh kết
3.5.1.Kiểm tra vật liệu tr-ớc khi thi công
3.5.2.Giám sát thi công
3.6.Bê tông tháo cốp pha, đà giáo sớm
3.6.1.Kiểm tra vật liệu tr-ớc khi thi công
3.6.2.Giám sát thi công

Chương IV. Khối xây

4.1.Thông tin cần biết
4.2.Các điều kiện tiên quyết để khối xây đạt chất l-ợng
4.3.Kiểm tra tr-ớc khi thi công
4.4.Giám sát thi công
4.5.Nghiệm thu

Chương V. Vữa đặc biệt

5.1.Vữa trát chống thấm
5.1.1.Kiểm tra tr-ớc khi thi công
5.1.2.Giám sát thi công
5.2.Vữa chèn không co
5.3.Vữa phun khô

Chương VI: Thép cốt bê tông

6.1.Thông tin cần biết
6.1.1.Phân loại
6.2.Thực tế thép cốt bê tông sử dụng ở Việt nam
6.3.Kiểm tra chất l-ợng

Chương VII: Ngói lợp, tấm lợp

7.1.Các thông tin cần biết
7.2.Kiểm tra chất l-ợng

Chương VII: Sơn – vôi

8.1.Các thông tin cần biết
8.2.Kiểm tra chất lượng

Sưu tầm:

Bạn có thể xem tham khảo thêm:

  1. Bảng excel tiến độ thi công bằng định dạng có điều kiện
  2. Mẫu khung bản vẽ trong AutoCad
  3. Mẫu bản vẽ trần thạch cao

Tham khảo thêm nhiều bài viết hay khác nữa tại trang XayDungPlus.com nhé!

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng XayDungPlus.com. Chúc các bạn thành công trên mọi lĩnh vực!

Comments are closed.