Hướng dẫn thiết kế – thi công chống thấm

Hướng dẫn thiết kế – thi công chống thấm

Thi công chống thấm là một công việc phức tạp và khó khăn, đòi hỏi người thiết kế và thi công phải có nhiều kinh nghiệm.

Hầu như công tác chống thấm được đặc biệt quan tâm ở mọi công
trình xây dựng.

Các bạn tải tài liệu về tại đây:

Tải File   Hướng dẫn tải File

Lời nói đầu

Chương 1. MỘT SỐ TÍNH NĂ N G CHỦ YẾU CỦA VẬT LIỆU CHỐNG THẤM

1. Tuổi thọ của một số vật liệu chống thấm 
2. Các chỉ số kỹ thuật của một số vật liệu chống thấm
3.Phân loại vật liệu và sản phẩm chống thấm

Chương 2. THÀNH PHẦN CẤP PHÔÌ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU CHÔNG THẤM

1. Dung dịch quét chống thấm và sơn chống thấm
2. Các chỉ số kỹ thuật cảu bitum chống thấm của Nga
3. Tính chất kỹ thuật của một số vữa chống thấm
4 . Một số cấp phaois thành phần nhũ tương
5. Mát tít át fan nóng (vữa nhựa nóng )
6. Mát tít nhựa nóng
7 . Mát tít át fan nguội để chống thấm phần ngầm

Chương 3. CÁC DẠNG CHỐNG THẤM CHỦ YÊU

1. Sơn quét chống thấm
2 . Dán chống thấm
3. Trát
4 . Rót chống thấm
5. Ngâm tẩm
6 . Phun bề mặt và phụt
7. Lắp ghép
8. Phương pháp kết hợp
9 . Cho thêm phụ gia vào cấp phối để tăng khả năng chống thấm của bê tông

Chương 4. CẤU TẠO CHỐNG THẤM

1. Chống thấm bằng sơn quét
2 . Dán chống thấm
3. Trát chống thấm
4 . Chống thấm khe biến dạng
5. Ngâm tẩm
6. Rót chống thấm
7 . Phụt chống thấm
8. Chống thấm theo phương phương đắp và lắp ghép
9. Phương pháp kế thợp
10. Chống thấm cho các mối lắp ghép
11. Chống xâm thực và chống thấm tại các mối nối lắp đặt thiết bị
12. Cấu tạo bâng chống thấm của một số nước

Chương 5. THỤC HÀNH DÁN CHỐNG THẤM

1. Dán chống thấm
2 . Các dụng cụ
3. Những chú ý khi chống thấm
4 . Tính toán thành phần phối hợp của các loại bi tum và nhựa than đá
hướng dẫn thiết kế – thi công chống thấm

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.