Bài giảng học revit structure 2015

Bài giảng học revit structure 2015

 

Giới thiệu qua bài giảng:

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ REVIT STRUCTURE 2015

CHƯƠNG 2 THIẾP LẬP BAN ĐẦU

CHƯƠNG 3 CÁC LỆNH CƠ BẢN

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾT CẤU THÉP

CHƯƠNG 5-6:THƯ VIỆN

CHƯƠNG 8-9 BỐ TRÍ THÉP

CHƯƠNG 10 PHÂN TÍCH

CHƯƠNG 11: GIỚI THIỆU TOOLS HỖ TRỢ REVIT STUCTURE

CHƯƠNG 12: TRIỂN KHAI CHI TIẾT

CHƯƠNG 13 THỐNG KÊ

CHƯƠNG 14 BẢN VẼ

CHƯƠNG 15 LIÊN KẾT CÁC PHẦN MỀM KHÁC

CHƯƠNG 16 TÍNH NĂNG MỚI REVIT 2016

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File

Tải File    Hướng dẫn tải File

Comments are closed.