Tài liệu ôn thi KET và PET

Link tải tài liệu ôn thi ket và pet

Chia sẻ tới các bạn tài liệu ôn thi ket và pet phục vụ cho thi chứng chỉ đầu ra của các trường đại học

💢 Grammar for PET exam (Ngữ pháp ôn thi PET)
http://susasoft.com/download_dethi.php?id=2236
💢 Grammar for KET exam (Ngữ pháp ôn thi KET)
http://susasoft.com/download_dethi.php?id=1862

🔰 Cambridge PET 1 – 6
https://drive.google.com/…/0B0TjNd-dp2LURC1SX0E0Y2dEa2s/view

🔰 1 / Cambrige KET 1:
– Cambrige KET 1 Âm thanh  http://www.mediafire.com/…/9dxsss…/Cambridge_KET_1_Audio.rar
– Cambrige KET 1 Sách  http://www.mediafire.com/…/73re8n8…/Cambridge_KET_1_Book .pdf

🔰 2 / Cambrige KET 2:
– Cambrige KET 2 Âm thanh  http://www.mediafire.com/…/borc6z…/Cambridge_KET_2_Audio.rar
– Cambrige KET 2 Sách  http://www.mediafire.com/…/rodl6a5…/Cambridge_KET_2_Book .pdf

🔰 3 / Cambrige KET 3:
– Cambrige KET 3 Âm thanh  http://www.mediafire.com/…/tbubd9…/Cambridge_KET_3_Audio.rar
– Cambrige KET 3 Sách  http://www.mediafire.com/…/1eixtni…/Cambridge_KET_3_Book .pdf

🔰 4 / Cambrige KET 4:
– Cambrige KET 4 Âm thanh  http://www.mediafire.com/…/vzgro2…/Cambridge_KET_4_Audio.rar
– Cambrige KET 4 Sách  http://www.mediafire.com/…/umfkq4q…/Cambridge_KET_4_Book .pdf

🔰 5 / Cambrige KET 5:
– Âm thanh Cambrige KET 5 (Kiểm tra 1 + 2)  https://drive.google.com/…/0BzKeXMrBlOL9YlFiVDgwdzV1R…/view…
– Cambrige KET 5 Âm thanh (Kiểm tra 3 + 4)  https: // drive .google.com /… / 0BzKeXMrBlOL9NkFaZUNRSnd3Z… / view…
– Cambrige KET 5 Book  https://drive.google.com/…/0B31GOEeG-bNcNzV0VDZ2NEU1U…/view…

🔰 6 / Cambrige KET 6:
– Cambrige KET 6 Âm thanh  https://drive.google.com/…/0B31GOEeG-bNccjE3OFV1QWdfc…/view…
– Cambrige KET 6 Sách  https://drive.google.com/…/0B31GOEeG-bNcSEhQV2x4dl9Xd …/lượt xem…

🔰 7 / Cambrige KET 7:
– Âm thanh Cambrige KET 7  https://drive.google.com/…/0B31GOEeG-bNcQzBqcy1XN2d5S…/view…
– Cambrige KET 7 Sách  https://drive.google.com/…/0B31GOEeG-bNcVVdpSGZQQzkxd …/lượt xem…

tài liệu ôn thi ket và pet
🔰
 8 / Cambrige KET Extra:
– Cambrige KET Extra Audio  http://www.mediafire.com/…/2s…/Cambridge_KET_Extra_Audio.rar
– Cambrige KET Extra Book  http://www.mediafire.com/…/g37…/Cambridge_KET_Extra_Book .pdf

🔰 Mục tiêu 9 / KET:
– KET Objective Audio  http://www.mediafire.com/…/bl8ed6vv…/KET_Objective_Audio.rar
– Sách hướng dẫn của KET  http://www.mediafire.com/…/0fsv1wg2x…/KET_Objective_Book.rar

tài liệu ôn thi ket và pet
🔰
 10 / Mục tiêu KET cho trường học:
– Mục tiêu KET cho âm thanh của trường  http://www.mediafire.com/…/wk12ekcugflj5gq/Target_KET_for_S…
– Mục tiêu KET cho sách trường  http://www.mediafire.com/…/…/Target_KET_for_Schools_Book .rar


Tham khảo thêm nhiều bài viết hay khác nữa tại trang XayDungPlus.com nhé!

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng XayDungPlus.com. Chúc các bạn thành công trên mọi lĩnh vực!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.