Phương pháp lập dự toán bù chênh lệch giá vật liệu

Tài liệu học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh:

Phương pháp lập dự toán bù chênh lệch giá vật liệu

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File
Tải File    Hướng dẫn tải File

Qui ước:

– Lập dự toán xây dựng công trình cho hạng mục công trình có công tác bê tông lót móng đá 4×6, khối lượng là 50m3.

– Áp dụng đơn giá của Thành phố Hà Nội, đơn giá xây dựng công trình công bố theo QĐ số 5481/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của UBND Thành phố Hà Nội.

– Phần trình bày sau đây, tôi sẽ minh họa cách lập dự toán bằng thủ công nhằm giúp các bạn tìm hiểu bản chất của việc lập dự toán, tức chỉ cần sử dụng phần mềm excel cũng có thể lập dự toán mà không quá phụ thuộc vào phần mềm lập dự toán. 

1. Bảng khối lượng dự toán:

– Đầu tiên các bạn cần tra mã hiệu đơn giá, công tác bê tông thuộc chương VI, nội dung công tác bê tông lót móng đá 4×6 mác 100 xi măng PC30 có mã hiệu đơn giá là AF.11111; đơn vị tính là: 1m3; chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công lần lượt là: 485.249282.755 và 45.790.
– Mở bảng tính excel, nhập bảng khối lượng dự toán gồm mã hiệu, nội dung công việc. ĐVT, đơn giá và thành tiền (khối lượng x đơn giá) như hình sau:

Phương pháp lập dự toán bù chênh lệch giá vật liệu

Xem thêm: 
Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh: Phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình

Comments are closed.