Phương pháp đo bóc khối lượng

Phương pháp đo bóc khối lượng – Sử dụng phần mềm dự toán GXD

Chia sẻ với các bạn Phương pháp đo bóc khối lượng – Sử dụng phần mềm dự toán GXD. Các bạn cùng tham khảo. 

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File

Tải Xuống     Link dự phòng  
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

      Phương pháp đo bóc khối lượng - Sử dụng phần mềm dự toán GXD

CÁCH SỬ DỤNG TÀI LIỆU

MỞ ĐẦU

BẢN VẼ TRONG XÂY DỰNG 

I. KHÁI NIỆM VỀ THIẾT KẾ VÀ BẢN VẼ XÂY DỰNG 

1. Khái niệm về thiết kế .
2. Khái niệm bản vẽ xây dựng (bản vẽ thiết kế) 
3. Vai trò của bản vẽ thiết kế 

II. PHÂN LOẠI BẢN VẼ XÂY DỰNG

1. Bản vẽ quy hoạch 
2. Bản vẽ kiến trúc
3. Bản vẽ kết cấu
4. Bản vẽ bố trí thiết bị

III. CÁCH THỨC THỂ HIỆN BẢN VẼ 

1. Các hình thức biểu diễn của một vật thể 
2. Các hình thức biểu diễn bản vẽ của công trình xây dựng.

IV. HỆ THỐNG QUY TẮC VÀ KÝ HIỆU TRONG BẢN VẼ XÂY DỰNG

1. Ký hiệu trục trong bản vẽ xây dựng 
2. Ký hiệu cao độ (cốt) trong bản vẽ 
3. Quy tắc ghi kích thƣớc 
4. Ký hiệu các bộ phận trong công trình 

PHƯƠNG PHÁP ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG 

I. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Khái niệm về đo bóc khối lƣợng
2. Ý nghĩa của việc đo bóc khối lƣợng .
3. Mục đích của việc đo bóc khối lƣợng 
4. Yêu cầu của việc đo bóc khối lƣợng 

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG 

1. Phương pháp tính theo chủng loại 
2. Phƣơng pháp tính theo thứ tự bản vẽ 
3. Phƣơng pháp tính theo trình tự thi công 

III. CÁC NGUYÊN TẮC CẦN TUÂN THỦ KHI ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG

IV. TRÌNH TỰ CHUNG THỰC HIỆN ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG 

1. Các bước thực hiện
2. Một số lƣu ý khi đo bóc khối lƣợng 
3. TRÌNH TỰ VÀ KỸ NĂNG ĐO BÓC KHỐI LƢỢNG CÁC CÔNG TÁC 

V. NHỮNG SAI SÓT THƯỜNG GẶP VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Những sai sót thường gặp phải khi xác định khối lượng công tác xây dựng
2. Một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sai sót

VI. ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG MỘT SỐ CÔNG TÁC THÔNG DỤNG

1. Phần móng và phần thô 
2. Công tác hoàn thiện.
3. Công tác phục vụ làm cầu đƣờng, hạ tầng kỹ thuật
4. PHẦN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KỸ THUẬT
5. Hệ thống điều hòa không khí, thang máy ..
6. Một số lƣu ý khác 

Sưu tầm:

Bạn tham khảo thêm các bài viết khác:

  1.      

Tham khảo thêm nhiều bài viết hay khác nữa tại trang diễn đàn XayDungPlus.com và theo dõi Page FaceBook để cập nhật nhiều bài viết hay nhé!

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng XayDungPlus.com. Chúc các bạn thành công trên mọi lĩnh vực!

Comments are closed.