Phương án lập hồ sơ dự thầu

Tài liệu phương án lập hồ sơ dự thầu

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File
Tải File    Hướng dẫn tải File

NỘI DUNG CHÍNH CỦA KHÓA HỌC:

 1. Đọc và hiểu hồ sơ mời thầu
 2. Trình tự lập hồ sơ dự thầu
 3. Tìm hiểu về biện pháp, tiến độ
 4. Hướng dẫn chi tiết cách lập giá dự thầu
 5. Các vấn đề khác liên quan

MỤC ĐÍCH CỦA KHÓA HỌC

 • -Đọc và hiểu nội dung hồ sơ mời thầu
 • -Hình dung một bộ hồ sơ dự thầu đầy đủ
 • -Tự các bạn triển khai đƣợc phần hoặc tất cả nội dung của hồ sơ dự thầu
 • -Quản lý và kiểm soát quá trình lập hồ sơ dự thầu
 • -Rèn luyện thêm các kỹ năng cơ bản về dự toán; bóc tách; lập biện pháp, tiến độ
Phần 1: Đọc và hiểu hồ sơ mời thầu

Các nội dung của hồ sơ mời thầu:

 • Phần 1: Chỉ dẫn đối với nhà thầu
 • Phần 2: Các yêu cầu về xây lắp
 • Phần 3: Các yêu cầu về hợp đồng
 • (Theo đúng mẫu mới năm 2010 của Bộ KHĐT

Quan m:

 •   Tên gói thầu; địa điểm thi công xây dựng;
 • -Địa điểm tổ chức đấu thầu (nộp HSDT);
 • -Thời gian thực hiện hợp đồng;
 • -Các nội dung cần thiết của HSDT;
 • -Các yêu cầu về năng lực kinh nghiệm;
 • -Các yêu cầu về tài chính;
 • -Các yêu cầu về năng lực cán bộ;
 • -Yêu cầu về bảo đảm dự thầu

Bạn có thể tham khảo thêm:

 1. Lựa chọn nhà thầu trong xây dựng
 2. Hồ sơ mời thầu
 3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm GXD

Comments are closed.