Hướng dẫn sử dụng phần mềm dự thầu GXD

0
261

Chia sẻ tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm dự thầu GXD

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File
Tải File    Hướng dẫn tải File

PHẦN 1 – SỬ DỤNG PHẦN MỀM DỰ THẦU GXD ĐỂ LẬP GIÁ DỰ THẦU

I. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM DỰ THẦU GXD 

1. Khởi động phần mềm
2. Giao diện phần mềm Dự thầu GXD
3. Tìm hiểu thanh công cụ và menu của phần mềm Dự thầu GXD
4. Nạp cơ sở dữ liệu cho phần mềm
5. Lưu file dự thầu vào ổ cứng 
6. Mở file dự thầu ra làm tiếp 
7. Tra cứu, tìm kiếm mã hiệu trong bảng Danh mục công việc 
8. Chỉnh sửa nội dung công việc
9. Tính toán khối lượng 
10. Hướng dẫn cài đặt cấu hình Windows 
11. Các kênh thông tin và đào tạo của Giá Xây Dựng 

II. LẬP GIÁ THẦU BẰNG PHẦN MỀM DỰ THẦU GXD .

Quy trình lập giá dự thầu
1. Ví dụ 1, Bài tập làm quen với 3 đầu việc .
2. Ví dụ 2, Bài tập đơn giá tổng hợp (Thực hiện bằng hai cách) 

hướng dẫn sử dụng phần mềm dự thầu gxd

III. MỘT SỐ TÍNH NĂNG VÀ TIỆN ÍCH KHÁC CỦA DỰ THẦU GXD 

1. Lệnh tính toán toàn bộ hồ sơ thầu.
2. Tính toán đơn giá tổng hợp tại sheet Don gia tong hop
3. Tính toán Bảng thống kê cốt thép  
4. Lưu giá hiện tại trong bảng giá vật tư
5. Lệnh tra lại giá vật tư .
6. Tra mã ở sheet Don gia chi tiet tự động cập nhập sang sheet Danh muc cong viec.
7. Tra mã ở cột định mức của sheet Danh mục công việc
8. Lệnh tính toàn bộ diễn giải khối lượng
9. Chuyển xi măng từ PC30 về PC40 hoặc ngược lại
10. Sắp xếp bảng vật liệu ..
11. Tính Bảng giá ca máy  
12. Đổi đơn vị tính ..
13. Lựa chọn dùng hệ số VL, NC, M trong đơn giá 
14. Đồng bộ giữa sheet Don gia chi tiet và sheet Vat tu .
15. Hiển thị danh mục phím tắt 
16. Hiển thị các biểu mẫu hồ sơ năng lực, pháp lý 
17. Định dạng text, chuyển đổi bảng mã font chữ
18. Lệnh xuất toàn bộ hồ sơ ra file pdf 
19. Lệnh cập nhật dữ liệu sau khi sửa.

IV. LÀM VIỆC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC, ĐƠN GIÁ, GVT, GCM 

1. Bổ sung file cơ sở dữ liệu 
2. Mở file cơ sở dữ liệu để sửa đổi, bổ sung 
3. Bổ sung thêm dữ liệu 

hướng dẫn sử dụng phần mềm dự thầu gxd

Bạn có thể tham khảo thêm:

  1. Lựa chọn nhà thầu trong xây dựng
  2. Hồ sơ mời thầu